NVM juicht verhoging NHG-grens toe

Goed nieuws voor huizenbezitters, die graag groter willen wonen. Op 19 juni heeft het kabinet besloten de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) tijdelijk te verhogen van 265.000 euro naar 350.000 euro. De maatregel is per 1 juli ingegaan.

“Wij zijn zeer verheugd dat de regering ertoe besloot. Het is ook richting de Tweede Kamer een mooi gebaar, temeer omdat deze een motie om de NHG te verhogen al in december heeft aangenomen”, zei NVM-voorzitter Ger Hukker.

De tijdelijke NHG-regeling loopt tot eind 2010 en geldt voor starters en voor doorstromers die groter willen wonen. De ophoging zal er vooral voor zorgen dat de woningmarkt in de prijsklasse tussen 250.000 euro en 400.000 euro weer op gang komt. Dat is de woninggroep die mensen op het oog hebben die zo ver zijn dat ze hun starterswoning willen verlaten.

“Voor de huizenmarkt is dit echt een belangrijkste maatregel, omdat het niet alleen de kopers en verkopers van woningen meer armslag biedt, maar ook het vertrouwen in de woningmarkt herstelt”, meent Hukker.

Huizenkopers die gebruikmaken van de NHG betalen eenmalig een percentage over het hypotheekbedrag, maar zijn er daarna van verzekerd dat een eventuele restschuld bij een gedwongen verkoop van de woning wordt betaald. Daarom betalen ze een lagere hypotheekrente.

Bij een NVM-aankoopmakelaar kunt u vrijblijvend advies krijgen over uw mogelijkheden van het kopen van een woning onder de nieuwe NHG-regeling.

Uw voordeel van de NHG-verhoging

  • lagere hypotheekrente tot maximaal 0,6 procent voordeel (125 euro per maand)
  • meer zekerheid bij onvoorziene gebeurtenissen, zoals werkloosheid en arbeidsongeschiktheid
  • kosten die u maakt om NHG te verkrijgen zijn fiscaal aftrekbaar

Wat is de Nationale Hypotheek Garantie?

De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is een garantie van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) op basis waarvan de geldverstrekker zeker weet dat de lening wordt terugbetaald. NHG is een instrument ter bevordering van het eigen woningbezit in Nederland. Hiermee is het lenen voor uw eigen woning goedkoop, verantwoord en veilig. Als u onverhoopt in betalingsproblemen raakt, betaalt het Waarborgfonds uw restantschuld. Vervolgens worden met u afspraken gemaakt over de terugbetaling van dit bedrag aan het Waarborgfonds. Wanneer u naar het oordeel van het fonds geen schuld heeft aan de gedwongen verkoop en heeft meegeholpen de restantschuld zoveel mogelijk te beperken, zal het u de restantschuld kwijtschelden. Dat is een veilig gevoel.

Bron: NVM

Kuperus Makelaardij

Wij staan voor een combinatie van enthousiasme, inzet, deskundigheid en kwaliteit! Met als belangrijkste doel: uw belangen behartigen. Of u nu de koper of de verkoper bent, u kunt op ons rekenen.

Lees meer...

Spotlight

Drachten
Hanebalken 370
Vraagprijs €124.500 kosten koper

NVM aankoopmakelaar