Crisisakkoord voor de woningmarkt

Eerlijk gezegd was ik er niet gerust op toen het kabinet viel en de enige discussie die nog gevoerd werd (zo leek het althans) ging over de datum van de verkiezingen. Dat kan toch niet waar zijn, nu het land "schreeuwt" om duidelijkheid!

Op 26 april jl. hebben VVD, CDA, D66, GroenLinks en de Christenunie een akkoord bereikt over de begroting voor 2013. De belangrijkste punten uit het akkoord voor de woningmarkt om het vertrouwen van de (aspirant) koper terug te winnen zijn:

  • Overdrachtsbelasting permanent verlagen tot 2%;
  • De hypotheekrenteaftrek blijft gehandhaafd. Vanaf 2013 moeten nieuwe hypotheken gedurende de looptijd van 30 jaar volledig en tenminste annuïtair worden afgelost om in aanmerking te komen voor de hypotheekrenteaftrek;
  • De huren voor huurders met een inkomen tussen de €33.000,- en €43.000,- mogen worden verhoogd met het inflatiepercentage plus 1%.

De eerste aanzet in het zich realiseren dat de woningmarkt de motor van de economie is en dat langer wachten onverantwoord zou zijn is gezet. Heren en dames politici de woningmotor heeft met deze beoogde maatregelen een "kleine beurt" gehad. Maar zoals een ieder weet is dat op de lange termijn te weining. Ook na de verkiezingen zullen politieke partijen over hun eigen schaduw heen moeten blijven kijken (zoals men dat zelf verwoordde in april 2012) om voor het landsbelang die woningmarktmotor een "grote beurt" te geven.

Kuperus Makelaardij

Wij staan voor een combinatie van enthousiasme, inzet, deskundigheid en kwaliteit! Met als belangrijkste doel: uw belangen behartigen. Of u nu de koper of de verkoper bent, u kunt op ons rekenen.

Lees meer...

Spotlight

Drachten
Hanebalken 370
Vraagprijs €124.500 kosten koper

NVM aankoopmakelaar