Zomeravond Open Huis

Kuperus Makelaardij

Op woensdagavond 20 juni a.s. van 19.00 tot 21.00 uur is er de mogelijkheid om tijdens het Zomeravond Open Huis een deel van de te koop staande woningen vrijblijvend en zonder afspraak te bekijken.

Onze lijst met deelnemende panden ziet u na de lees meer.

Lees meer...

Crisisakkoord voor de woningmarkt

Eerlijk gezegd was ik er niet gerust op toen het kabinet viel en de enige discussie die nog gevoerd werd (zo leek het althans) ging over de datum van de verkiezingen. Dat kan toch niet waar zijn, nu het land "schreeuwt" om duidelijkheid!

Op 26 april jl. hebben VVD, CDA, D66, GroenLinks en de Christenunie een akkoord bereikt over de begroting voor 2013. De belangrijkste punten uit het akkoord voor de woningmarkt om het vertrouwen van de (aspirant) koper terug te winnen zijn:

  • Overdrachtsbelasting permanent verlagen tot 2%;
  • De hypotheekrenteaftrek blijft gehandhaafd. Vanaf 2013 moeten nieuwe hypotheken gedurende de looptijd van 30 jaar volledig en tenminste annuïtair worden afgelost om in aanmerking te komen voor de hypotheekrenteaftrek;
  • De huren voor huurders met een inkomen tussen de €33.000,- en €43.000,- mogen worden verhoogd met het inflatiepercentage plus 1%.

De eerste aanzet in het zich realiseren dat de woningmarkt de motor van de economie is en dat langer wachten onverantwoord zou zijn is gezet. Heren en dames politici de woningmotor heeft met deze beoogde maatregelen een "kleine beurt" gehad. Maar zoals een ieder weet is dat op de lange termijn te weining. Ook na de verkiezingen zullen politieke partijen over hun eigen schaduw heen moeten blijven kijken (zoals men dat zelf verwoordde in april 2012) om voor het landsbelang die woningmarktmotor een "grote beurt" te geven.

Op zaterdag 31 maart 2012 was er een Open Huizen Dag

Update: De NVM Open huizen Dag is weer voorbij.

Het is altijd spannend om te horen van de deelnemers hoeveel bezoekers er zijn geweest. Landelijk is er een lichte stijging van het aantal kijkers geweest ten opzichte van de vorige Open Huis Dag in oktober 2011. Het totaal aantal bezoekers was ruim 100.000. Een recordaantal van 56.000 woningen was vrijblijvend te bezichtigen.

De NVM Open Huizen Dag vindt elk halfjaar plaats. Geïnteresseerden kunnen zonder afspraak en verplichting, bij de deelnemende huizen over de vloer komen.

Niet elk huis kreeg bezoek. Gemiddeld kreeg 1 op de 3,5 geen kijkers over de vloer. Dit heeft uiteraard ook te maken met het grote aanbod. Gemiddeld doet ongeveer een derde van de te koop staande woningen mee aan de NVM Open Huizen Dag. In Friesland lag dit percentage lager met 22%.

Het is goed om te constateren dat zoveel mensen zich toch oriënteren. Dus, is er ook absoluut verhuisbehoefte.

Om meer rust en duidelijkheid te creëren is het nu aan het kabinet!

2% overdrachtsbelasting, nog even!

Een besparing van 4% overdrachtsbelasting kan nog steeds!

Op 1 juli 2011 heeft de regering besloten om de overdrachtsbelasting tijdelijk te verlagen naar 2%. U heeft nog tot 1 juli 2012 om te profiteren van dit voordeel. Tijd zat? Kuperus Makelaardij weet uit ervaring dat het kopen van een huis tijd kost.

Tips van Kuperus Makelaardij: 

Lees meer...

Kuperus Makelaardij

Wij staan voor een combinatie van enthousiasme, inzet, deskundigheid en kwaliteit! Met als belangrijkste doel: uw belangen behartigen. Of u nu de koper of de verkoper bent, u kunt op ons rekenen.

Lees meer...

Spotlight

Drachten
Hanebalken 370
Vraagprijs €124.500 kosten koper

NVM aankoopmakelaar