Veiling

In opdracht van een aantal geldverstrekkers begeleiden wij woningen naar executieveilingen. Deze woningen worden door ons gepresenteerd op Funda, deze site en indien mogelijk worden er kijkmomenten georganiseerd.

Voor meer informatie over veilingobjecten verwijzen wij naar www.veilingbiljet.nl

Nieuwe regels maken het voor particulieren gemakkelijker om deel te nemen aan executoriale veilingen van woningen. Vanaf 1 januari 2015 zijn openbare veilingen van onroerend goed transparanter en toegankelijker geworden voor een breder publiek. Hiertoe zijn in de wet executieveilingen een aantal wijzigingen opgenomen.

Eén van de grootste veranderingen is dat belangstellenden tijdens de veiling kunnen bieden via internet en dat 30 dagen van tevoren de informatie en voorwaarden met betrekking tot de veiling beschikbaar gesteld worden via internet. In de wet staat dat vooraf duidelijk moet zijn wat de maximale kosten (zoals overdrachtsbelasting, BTW, notariskosten, Kadasterkosten en eventueel ontruimingskosten) zijn. Dit maakt het voor particulieren veel aantrekkelijker om deel te nemen aan deze ‘hybride’ veiling.

Daar komt bij dat het onder de nieuwe regels makkelijker is om vooraf een woning te bezichtigen. Per 1 januari 2015 zijn hypotheekgevers en de gebruikers van de woning immers verplicht hun medewerking te verlenen aan het bezichtigen van de te veilen woning.

Daarnaast zijn er nog een aantal andere wijzigingen zoals het risico dat pas overgaat naar de koper bij het passeren van de akte, dat de hypotheekhouder verplicht is een huurbeding in te roepen (tenzij..) en het verlagen van de ontruimingstermijn voor huurders van 1 jaar naar 3 maanden. En last but not least: bepaalde proceshandelingen kunnen voortaan niet alleen meer door een advocaat, maar ook door een notaris worden verricht, wat in de kosten scheelt.

Dit maakt het kopen van onroerend goed via internet voor iedereen bereikbaar.